Föreningarnas Dag i Staffanstorp

Föreningarnas Dag är ett arrangemang som arrangeras av föreningslivet i Staffanstorps kommun och äger rum den 27 augusti 2016 kl. 10.00 – 14.00..

FAS – Föreningsalliansen i Staffanstorp vill ge samtliga ideella föreningar, verksamma inom idrott, fritid, kultur, social och humanitär verksamhet och motsvarande, möjlighet att visa upp sin verksamhet för kommunens medborgare (andra är naturligtvis också välkomna! J) vid Föreningarnas Dag.

Arrangemanget kommer att äga rum dels i Bråhögshallen, dels utomhus på ytorna ”bakom” hallen. Programmet kommer att lyfta varje förenings särart utifrån deras egen medverkan och definition. Det innebär uppvisningar, musik, matcher mellan lagidrotter, ungdoms- och pensionärsföreningar, tipspromenader, informationsstånd/-tält. Eftersom det finns både inne- och uteytor kan alla som vill vara med.

Självklart kommer det att finnas utrymme för servering.

Föreningar som ännu inte meddelat sitt deltagande kan höra av sig till foreningarnasdag@foreningsalliansen.se. Hör av er så ringer vi upp vid behov!

Lokaltidningen Spegeln är medarrangör för Föreningarnas Dag. Inför arrangemanget kommer en bilaga att distribueras med tidningen. I denna bilaga kommer deltagande föreningar att ges möjlighet att publicera bild/text om sin förening.

Träff med riksdagsmän

FAS har bjudit in de två riksdagsmän –  Eva Thalén Finné (m) och Rikard Larsson (s)  – som har en koppling till Staffanstorps kommun till ett samtal måndagens den 19 oktober.

Syftet med samtalet är att bland annat diskutera förutsättningarna för föreningslivet, den idéburna sektorn, utifrån ett nationellt synsätt men med ett lokalt perspektiv.
När det fattas beslut i regering och riksdag är det i slutändan det lokala samhället som påverkas.

I dags läget är det tyvärr endast Rikard Larsson som meddelat att han kommer. Vi har inte fått något svar från Eva Thalén Finné.

Denna dag kommer det runt om i landet att äga rum liknande samtal på initiativ från Sveriges Föreningar.

SPF seniorerna club 230 Staffanstorp – ny medlem i FAS

Vi hälsar SPF seniorerna club 230 Staffanstorp välkomna som medlemmar i FAS.

SPF som är en av de större föreningarna i kommunen ger ytterligare bredd till FAS och vi ser fram emot en ny dimension i föreningssamverkan i kommunen.

Du kan läsa mer om SPF på deras hemsida – SPF:s hemsida

Fråga till de politiska partierna

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden vill inte samverka med FAS och de organisationer som vill genomföra Föreningarnas Dag i Staffanstorp i september. Eftersom planeringen av arrangemanget, tillsammans med förvaltningen/tjänstemän, hållit på sedan i våras är beskedet inte speciellt välkommet. Och eftersom beskedet inte är tagit i kultur- och fritidsnämnden har det föranlett FAS att skicka nedanstående fråga via e-post till samtliga partier i fullmäktige.

“Hej,

vi hoppas att sommaren varit bra så här långt och att Du på olika sätt har njutit av det, milt sagt, varierande vädret.Som en del av er känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det som då blev klart var att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Jag bifogar den e-postkonversation som ägt rum sedan vi fick besked av Mats Schöld den 2/7 och Margareta Paulis svar den 4/8.
I bilagan framgår bland annat lite kring upplägget, vilka föreningar/organisationer som är vidtalade och delaktiga i planeringen.

Det måste redan nu påpekas att något beslut om utebliviet stöd inte har diskuterats eller tagits i kultur- och fritidsnämnden. Magnus Lunderquist (Kd), som är 1:e vice ordförande i nämnden, kände överhuvudtaget inte till saken.

Med tanke på vad som framgår i konversationen känns det relevant att ställa frågan:

Hur ställer sig ditt parti till samverkan mellan det offentliga (i detta fallet Staffanstorps kommun) och den idéburna sektorn (i detta fallet föreningslivet i Staffanstorps kommun)?

Ditt/Ert svar kan komma att komuniceras vidare till den idéburna sektorn i kommunen.

Mvh

Olle Möller
ordförande”

Årsmöte 2014

På torsdagskvällen avhöll FAS sitt årsmöte i Rådhuset, Staffanstorp. Mötet präglades av diskussionslust, främst när man kom till de framtida utvecklingsmöjligheterna i kommunen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillställa samtliga fullmäktigepartier frågor om hur man ser på samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn och hur föreningslivet kan involveras på ett bättre sätt än i dag. Svaren från partierna ska publiceras i god tid före valet i september.

Valen (samt kvarstående) blev enligt följande:

Ordförande
Olle Möller (t o m  2015)

Styrelseledamöter
Stefan Mårtensson, IK Stanstad  (t o m  2016)
Pernilla Karlsson, Staffanstorps Ridsportförening  (t o m  2015)
Maria Qvarfort, Perform Aerobic Gymnastics  (t o m  2015)
Börje Andersson, Staffanstorps Bangolfklubb  (t o m  2015)

Revisorer
Claes Elofsson, Uppåkra IF  (t o m  2015)
Jan Manshed, Uppåkra IF  (t o m  2015)

Valberedning
Lotta Fransén, Staffanstorps Ridsportsförening  (t o m  2015)
Michael Fogelström, Staffanstorps Handbollsklubb  (t o m  2015)

Vi tackar Christina Andersson, Michael Fogelström och Jan Manshed för deras tid i styrelsen som präglats av engagemang och klokhet. Vi är glad att det fortsätter i nya roller i FAS.

Pristagare sökes

Här kommer ett litet kom ihåg meddelande från Kultur & Fritid!

Den 31 mars är det sista dagen att nominera någon till årets idrottsprestation, Ungdomsledarpris, Kulturpris och Kulturstipendium.

Det finns många i Staffanstorps kommun som brinner för sin sak, så nominera innan den 31 mars.

Se information genom att klicka på länken – http://staffanstorp.se/uppleva/priser-och-stipendier/