Politikerdebatten den 26 augusti

140826_Panel

Tisdagen den 26/8 svarade en panel bestående av representanter för 6 (av 8) partier på frågor rörande kultur- och fritidsfrågor i Staffanstorps kommun.
Närvarande var : David Wittlock, Mp, Bo Polsten, Fp, Pierre Sjöström, S, Magnus Lunderquist, Kd, Eric Tabich, M, och Mats Johansson, SPI Välfärden.

Här är några korta rader om hur dom svarade:

1. Partirepresentanterna inleder med att presentera sig själv och eventuella åtgärder på kultur- och fritidsområdet för den kommande mandatperioden.

2. Som svar på direkt ställd fråga menar Socialdemokraterna att man vill se ett idrottspolitiskt dokument. Moderaterna argumenterar för gällande genomförandeplan som löper över respektive mandatperiod, detta med grund i att stora förändringar kan ske på den politiska arenan mellan mandatperioderna.

3. Moderaterna är positiva till RF:s bestämmelser för aktivitetsstöd 7-25 år, men undrar ännu vad föreningarna tycker i frågan. För att ersätta föreningar som skulle missgynnas av stödet vill man inrätta en särskild fond för åldrarna 4-6 år, dock uppkom aldrig frågan om finansiering av denna på ett konkret sätt. Det finns också en vilja att tillsätta en utredning på området, men Tabich säger att ”troligtvis utökas pengapåsen”. Socialdemokraterna har avsatt 200 000 kr i sin budget för att höja det lokala aktivitetsstödet.

4. Socialdemokraterna säger även att man vill göra ramarna större för stödet till kultur- och fritid generellt. Utvecklade inte hur utöver ovan nämnda 200 000 kr.

5. Kristdemokraterna säger sig vara positiva till att ge möjlighet för föreningar att driva underhåll av idrottslokaler på egen hand med utgångspunkt i att man tror att det skulle ge bättre resultat och en chans för föreningar att bredda sin verksamhet. Finns det goda exempel från föreningar i andra kommuner som gör så?

6. Socialdemokraterna delger sin syn att om det ska bebyggas där Bråhögshallen ligger idag måste en ny fullstor hall byggas. I annat fall måste en omfattande renovering genomföras. När man vet detta besvarades inte.

7. Ny fullstor hall i Hjärup ska vara klar 2016, detaljplanering pågår. Politikerna tycks gemensamt instämma i att aktuella föreningar kan påverka denna process via kommunens tjänstemän. Görs detta och vems ansvar är det?

8. Diskussion om Ridhus, sammanfattningsvis inget nytt under solen. Fortsatt dialog i väntan på beslut från näringsdepartementet. Eric Tabich låter meddela att han tror att det beslutet kommer inom sex månader.

9. Politikerna instämmer gemensamt i att Bråhögsbadets nuvarande renovering håller i ca två år. Eric Tabich berättar att den renovering och utbyggnad som diskuterats i nämnden(?) avser renovering för 25 miljoner, samt en ny 25-metersbassäng för 50 miljoner vilket ger en total investering på 75 miljoner vilket är ett väldigt stort projekt i en kommun som Staffanstorp. Trovärdigheten i detta ifrågasätts av Socialdemokraterna med hänvisning till en artikel från 2010 där detta förslag då av Moderaterna beskrevs som högt upp på priolistan. Tabich replikerar med att oförutsedda kostnader kopplade till renovering av två skolor har förskjutit investeringen i Bråhögsbadet.

 140826_publik

Partiernas svar på FAS frågor

Inför träffen den 26 augusti har nu 6 av 7 partier kommit in med sina svar på de frågor som FAS ställde. Moderaterna har meddelat att deras svar kommer in denna vecka. Svaren kan läsas här -> http://bit.ly/1pSThp0 (Edit: Moderaternas svar är nu inkommet och är med i sammanställningen)

Frågorna och svaren kommer att ligga till grund för debatten där M, Fp, S, C, Mp, Kd och SPI deltar.
Debatten äger rum på St Staffans Församlingsgård, Staffanstorp, den 26 augusti kl. 18.30 – 20.30. Den är öppen för alla intresserade. För att vi ska veta ungefär hur många som kommer ber vi att anmälan sker via denna länk -> http://bit.ly/1p0H9lr.