Samtal med riksdagsledamot

Vid måndagens samtal med riksdagsledamot Rikard Larsson (s) diskuterades bland annat dagens problematiska flyktingsituation, den ideella föreningens framtid, hur samhället kan stödja föreningarnas möjligheter att aktivera alla personer oavsett ålder, samverkan mellan föreningar och en hel del mer.

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Samtalet ägde rum i Rådhuset, Staffanstorp, och var en del av en nationell aktivitet initierad av Sveriges Föreningar med syfte att uppmärksamma den idéburna sektorn för våra riksdagsledamöter.

Deltagare

Jan Talts, Staffanstorps HK, Stefan Mårtensson, IK Stanstad, Åsa Persson, Naturskyddsföreningen, och Agneta Enermalm Tsiparis, Naturskyddsföreningen.

Samtliga närvarande var överens om att denna typ av möten är berikande och bör återkomma framöver.

Träff med riksdagsmän

FAS har bjudit in de två riksdagsmän –  Eva Thalén Finné (m) och Rikard Larsson (s)  – som har en koppling till Staffanstorps kommun till ett samtal måndagens den 19 oktober.

Syftet med samtalet är att bland annat diskutera förutsättningarna för föreningslivet, den idéburna sektorn, utifrån ett nationellt synsätt men med ett lokalt perspektiv.
När det fattas beslut i regering och riksdag är det i slutändan det lokala samhället som påverkas.

I dags läget är det tyvärr endast Rikard Larsson som meddelat att han kommer. Vi har inte fått något svar från Eva Thalén Finné.

Denna dag kommer det runt om i landet att äga rum liknande samtal på initiativ från Sveriges Föreningar.

Kommunalt och idéburet medskapande – tillsammans kan vi förändra på riktigt

För att kunna lyckas med att bemästra dagens samhällsutmaningar krävs det nya tankesätt och samverkan mellan olika aktörer. Om fler är med och bidrar med sin kunskap så kommer också nya idéer att formas. Hur kan kommuner och idéburna organisationer gemensamt starta samverkansinitiativ och lära av varandra i Skåne? Hur kan vi tillsammans ta ett första eller ett nästa steg och fördjupa vår kunskap om varandra samt utveckla metoder för samverkan?

Inbjudan med anmälan och program

Datum och tid: 11 mars 2014 Kl. 13.00 – 19.00

Plats: Medborgarhuset i Eslöv

Målgrupp: Företrädare för den idéburna sektorn samt kommunala och regionala tjänstemän och politiker

Kostnad: Deltagandet under dagen är kostnadsfritt. En avgift om 300 kr faktureras om avbokning inte skett senast den 6:e mars. Överlåtelse av plats till annan person kan göras kostnadsfritt.

Anmälan: Senast den 28/2 2014. Anmälan dig här!

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Nätverk Social Ekonomi Skåne bjuder projektet Kommunalt och Ideellt Medskapande (KIM) in till en uppstartsdag för dem som vill skapa eller fördjupa sin lokala samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn.