Föreningarnas Dag i Staffanstorp

Föreningarnas Dag är ett arrangemang som arrangeras av föreningslivet i Staffanstorps kommun och äger rum den 27 augusti 2016 kl. 10.00 – 14.00..

FAS – Föreningsalliansen i Staffanstorp vill ge samtliga ideella föreningar, verksamma inom idrott, fritid, kultur, social och humanitär verksamhet och motsvarande, möjlighet att visa upp sin verksamhet för kommunens medborgare (andra är naturligtvis också välkomna! J) vid Föreningarnas Dag.

Arrangemanget kommer att äga rum dels i Bråhögshallen, dels utomhus på ytorna ”bakom” hallen. Programmet kommer att lyfta varje förenings särart utifrån deras egen medverkan och definition. Det innebär uppvisningar, musik, matcher mellan lagidrotter, ungdoms- och pensionärsföreningar, tipspromenader, informationsstånd/-tält. Eftersom det finns både inne- och uteytor kan alla som vill vara med.

Självklart kommer det att finnas utrymme för servering.

Föreningar som ännu inte meddelat sitt deltagande kan höra av sig till foreningarnasdag@foreningsalliansen.se. Hör av er så ringer vi upp vid behov!

Lokaltidningen Spegeln är medarrangör för Föreningarnas Dag. Inför arrangemanget kommer en bilaga att distribueras med tidningen. I denna bilaga kommer deltagande föreningar att ges möjlighet att publicera bild/text om sin förening.

Fråga till de politiska partierna

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden vill inte samverka med FAS och de organisationer som vill genomföra Föreningarnas Dag i Staffanstorp i september. Eftersom planeringen av arrangemanget, tillsammans med förvaltningen/tjänstemän, hållit på sedan i våras är beskedet inte speciellt välkommet. Och eftersom beskedet inte är tagit i kultur- och fritidsnämnden har det föranlett FAS att skicka nedanstående fråga via e-post till samtliga partier i fullmäktige.

“Hej,

vi hoppas att sommaren varit bra så här långt och att Du på olika sätt har njutit av det, milt sagt, varierande vädret.Som en del av er känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det som då blev klart var att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Jag bifogar den e-postkonversation som ägt rum sedan vi fick besked av Mats Schöld den 2/7 och Margareta Paulis svar den 4/8.
I bilagan framgår bland annat lite kring upplägget, vilka föreningar/organisationer som är vidtalade och delaktiga i planeringen.

Det måste redan nu påpekas att något beslut om utebliviet stöd inte har diskuterats eller tagits i kultur- och fritidsnämnden. Magnus Lunderquist (Kd), som är 1:e vice ordförande i nämnden, kände överhuvudtaget inte till saken.

Med tanke på vad som framgår i konversationen känns det relevant att ställa frågan:

Hur ställer sig ditt parti till samverkan mellan det offentliga (i detta fallet Staffanstorps kommun) och den idéburna sektorn (i detta fallet föreningslivet i Staffanstorps kommun)?

Ditt/Ert svar kan komma att komuniceras vidare till den idéburna sektorn i kommunen.

Mvh

Olle Möller
ordförande”

Föreningarnas Dag – möte 19 augusti

Som en del känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen den 19 september.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det blev då definitivt att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Under förutsättning att föreningarna i kommunen så önskar överväger FAS att genomföra Föreningarnas Dag som planerat den 19 september.

För att diskutera denna möjlighet inbjuds samtliga föreningar i kommunen till ett möte den 19 augusti kl 18.30 i Rådhuset, Staffanstorp. Det går bra att komma “oanmäld” men det går också bra att anmäla sig via e-post – foreningarnasdag@foreningsalliansen.se.

Föreningarnas Dag

FAS har fått uppdraget att arrangera årets Föreningarnas Dag.

Och det kommer inte att bli en dag utan två! Den första blir den 19 september kl 10.00 – 14.00. Här blir utgångspunkten Torget, Staffanstorp. Inriktningen blir att visas upp det rika föreningslivet i Staffanstorp. Innehållet ska nu diskuteras med intresserade föreningar.

Med anledning av detta arrangeras en informationsträff den 24 juni kl 18.30 på Rådhuset, Staffanstorp, dit föreningsrepresentanter är välkomna. Anmäl er gärna på foreningarnasdag@foreningsalliansen.se.

Den andra dagen blir i månadsskiftet november/december i Hjärup. Inriktningen denna dag blir mer aktiviteter för  föreningslivet internt. Mer information om detta kommer senare.