Kallelse till årsmöte

FAS ordinarie årsmöte äger rum den 29 mars 2016 i Staffanstorp med start klockan 18.30.

Inbjudan kommer att skickas till föreningarna men även att finnas här på hemsidan tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Välkomna!

Årsmöte i FAS

Vid gårdagens årsmöte i FAS valdes Olle Möller till ordförande för ytterligare 1 år. Omval på 2 år blev det för Börje Andersson, Staffanstorps bangolfklubb, och Maria Qvarfort, Perform Aerobic Gymnastic Club.
Jan Talts, Staffanstorps Handbollsklubb, nyvaldes som ledamot på 2 år.

Som suppleanter på 1 år valdes Pernilla Karlsson, Ridsportföreningen, och Alexander Karlsson, Staffanstorps Badmintionklubb.

Till revisorer valdes Jan Manshed, ordinarie, respektive Claes Elofsson, suppleant, båda Uppåkra IF.

Efter förhandlingarna diskuterades underledning av Skåneidrottens Linnea Skoogh några scener ur Idrottens himmel och helvete från UR.

Årsmöteshandlingarna som klubbades igenom i sin helhet hittar du här -> Handlingar FAS årsmöte 2015.

Årsmöte 2014

På torsdagskvällen avhöll FAS sitt årsmöte i Rådhuset, Staffanstorp. Mötet präglades av diskussionslust, främst när man kom till de framtida utvecklingsmöjligheterna i kommunen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillställa samtliga fullmäktigepartier frågor om hur man ser på samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn och hur föreningslivet kan involveras på ett bättre sätt än i dag. Svaren från partierna ska publiceras i god tid före valet i september.

Valen (samt kvarstående) blev enligt följande:

Ordförande
Olle Möller (t o m  2015)

Styrelseledamöter
Stefan Mårtensson, IK Stanstad  (t o m  2016)
Pernilla Karlsson, Staffanstorps Ridsportförening  (t o m  2015)
Maria Qvarfort, Perform Aerobic Gymnastics  (t o m  2015)
Börje Andersson, Staffanstorps Bangolfklubb  (t o m  2015)

Revisorer
Claes Elofsson, Uppåkra IF  (t o m  2015)
Jan Manshed, Uppåkra IF  (t o m  2015)

Valberedning
Lotta Fransén, Staffanstorps Ridsportsförening  (t o m  2015)
Michael Fogelström, Staffanstorps Handbollsklubb  (t o m  2015)

Vi tackar Christina Andersson, Michael Fogelström och Jan Manshed för deras tid i styrelsen som präglats av engagemang och klokhet. Vi är glad att det fortsätter i nya roller i FAS.