Sänkt medlemsavgift på årsmötet

FAS årsmöte avhölls under kvällen på Rådhuset i Staffanstorp.

Förutom sedvanliga diskussioner om verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner beslöts att sänka medlemsavgiften till 200;-/förening inför 2017. Tidigare var avgiften 500;-. Sänkningen beslöts även gälla för innevarande år.

Valen utföll enligt följande:

Ordförande
Olle Möller (omval 1 år)

Ordinarie styrelseledamöter
Stefan Mårtensson (omval 2 år)
Maria Qvarfort (vald till 2017)
Börje Andersson (vald till 2017)
Jan Talts (vald till 2017)

Suppleanter
Alexander Karlsson (omval 1 år)
Lena Persson (nyval 1 år)
Pernilla Karlsson (har sagt nej till omval)

Revisorer
Jan Manshed (omval 1 år)
Suppleant
Claes Elofsson (omval 1 år)

Valberedning
Michael Fogelström (omval 1 år)
Pernilla Karlsson (nyval 1 år)