Samtal med riksdagsledamot

Vid måndagens samtal med riksdagsledamot Rikard Larsson (s) diskuterades bland annat dagens problematiska flyktingsituation, den ideella föreningens framtid, hur samhället kan stödja föreningarnas möjligheter att aktivera alla personer oavsett ålder, samverkan mellan föreningar och en hel del mer.

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Samtalet ägde rum i Rådhuset, Staffanstorp, och var en del av en nationell aktivitet initierad av Sveriges Föreningar med syfte att uppmärksamma den idéburna sektorn för våra riksdagsledamöter.

Deltagare

Jan Talts, Staffanstorps HK, Stefan Mårtensson, IK Stanstad, Åsa Persson, Naturskyddsföreningen, och Agneta Enermalm Tsiparis, Naturskyddsföreningen.

Samtliga närvarande var överens om att denna typ av möten är berikande och bör återkomma framöver.