Fråga till de politiska partierna

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden vill inte samverka med FAS och de organisationer som vill genomföra Föreningarnas Dag i Staffanstorp i september. Eftersom planeringen av arrangemanget, tillsammans med förvaltningen/tjänstemän, hållit på sedan i våras är beskedet inte speciellt välkommet. Och eftersom beskedet inte är tagit i kultur- och fritidsnämnden har det föranlett FAS att skicka nedanstående fråga via e-post till samtliga partier i fullmäktige.

“Hej,

vi hoppas att sommaren varit bra så här långt och att Du på olika sätt har njutit av det, milt sagt, varierande vädret.Som en del av er känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det som då blev klart var att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Jag bifogar den e-postkonversation som ägt rum sedan vi fick besked av Mats Schöld den 2/7 och Margareta Paulis svar den 4/8.
I bilagan framgår bland annat lite kring upplägget, vilka föreningar/organisationer som är vidtalade och delaktiga i planeringen.

Det måste redan nu påpekas att något beslut om utebliviet stöd inte har diskuterats eller tagits i kultur- och fritidsnämnden. Magnus Lunderquist (Kd), som är 1:e vice ordförande i nämnden, kände överhuvudtaget inte till saken.

Med tanke på vad som framgår i konversationen känns det relevant att ställa frågan:

Hur ställer sig ditt parti till samverkan mellan det offentliga (i detta fallet Staffanstorps kommun) och den idéburna sektorn (i detta fallet föreningslivet i Staffanstorps kommun)?

Ditt/Ert svar kan komma att komuniceras vidare till den idéburna sektorn i kommunen.

Mvh

Olle Möller
ordförande”