Röda Korset ny medlem

Röda Korset Vi hälsar Röda Korset, Staffanstorp, välkomna som ny medlem i FAS.

Röda Korset finns över hela Sverige för att hjälpa människor som drabbats av personliga katastrofer och kriser, är ensamma eller som flytt undan krig och förföljelse.

Samtal med riksdagsledamot

Vid måndagens samtal med riksdagsledamot Rikard Larsson (s) diskuterades bland annat dagens problematiska flyktingsituation, den ideella föreningens framtid, hur samhället kan stödja föreningarnas möjligheter att aktivera alla personer oavsett ålder, samverkan mellan föreningar och en hel del mer.

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Samtalet ägde rum i Rådhuset, Staffanstorp, och var en del av en nationell aktivitet initierad av Sveriges Föreningar med syfte att uppmärksamma den idéburna sektorn för våra riksdagsledamöter.

Deltagare

Jan Talts, Staffanstorps HK, Stefan Mårtensson, IK Stanstad, Åsa Persson, Naturskyddsföreningen, och Agneta Enermalm Tsiparis, Naturskyddsföreningen.

Samtliga närvarande var överens om att denna typ av möten är berikande och bör återkomma framöver.

Träff med riksdagsmän

FAS har bjudit in de två riksdagsmän –  Eva Thalén Finné (m) och Rikard Larsson (s)  – som har en koppling till Staffanstorps kommun till ett samtal måndagens den 19 oktober.

Syftet med samtalet är att bland annat diskutera förutsättningarna för föreningslivet, den idéburna sektorn, utifrån ett nationellt synsätt men med ett lokalt perspektiv.
När det fattas beslut i regering och riksdag är det i slutändan det lokala samhället som påverkas.

I dags läget är det tyvärr endast Rikard Larsson som meddelat att han kommer. Vi har inte fått något svar från Eva Thalén Finné.

Denna dag kommer det runt om i landet att äga rum liknande samtal på initiativ från Sveriges Föreningar.

SPF seniorerna club 230 Staffanstorp – ny medlem i FAS

Vi hälsar SPF seniorerna club 230 Staffanstorp välkomna som medlemmar i FAS.

SPF som är en av de större föreningarna i kommunen ger ytterligare bredd till FAS och vi ser fram emot en ny dimension i föreningssamverkan i kommunen.

Du kan läsa mer om SPF på deras hemsida – SPF:s hemsida