Årsmöte 2014

På torsdagskvällen avhöll FAS sitt årsmöte i Rådhuset, Staffanstorp. Mötet präglades av diskussionslust, främst när man kom till de framtida utvecklingsmöjligheterna i kommunen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillställa samtliga fullmäktigepartier frågor om hur man ser på samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn och hur föreningslivet kan involveras på ett bättre sätt än i dag. Svaren från partierna ska publiceras i god tid före valet i september.

Valen (samt kvarstående) blev enligt följande:

Ordförande
Olle Möller (t o m  2015)

Styrelseledamöter
Stefan Mårtensson, IK Stanstad  (t o m  2016)
Pernilla Karlsson, Staffanstorps Ridsportförening  (t o m  2015)
Maria Qvarfort, Perform Aerobic Gymnastics  (t o m  2015)
Börje Andersson, Staffanstorps Bangolfklubb  (t o m  2015)

Revisorer
Claes Elofsson, Uppåkra IF  (t o m  2015)
Jan Manshed, Uppåkra IF  (t o m  2015)

Valberedning
Lotta Fransén, Staffanstorps Ridsportsförening  (t o m  2015)
Michael Fogelström, Staffanstorps Handbollsklubb  (t o m  2015)

Vi tackar Christina Andersson, Michael Fogelström och Jan Manshed för deras tid i styrelsen som präglats av engagemang och klokhet. Vi är glad att det fortsätter i nya roller i FAS.

Skånes Idrottsledarstipendier 2014

Idrottsrörelsen bygger på det ideella ledarskapet och nästan 80.000 ledare är engagerade inom skånsk idrott. Tillsammans lägger de skånska idrottsledarna ner miljontals med timmar. Idrottsledarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna och härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta ställer höga krav på ledarna.

Genom Sparbankstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne har Skåneidrotten i år möjlighet att belöna 150 av dessa ledare. Stipendiaten får 7000 kr för sina goda ledarinsatser inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Deras föreningar erhåller också 3000 kr för att stödja och utveckla sin verksamhet för barn och ungdomsidrotten.

Bland FAS medlemsföreningar var det följande som blev uppmärksammade:

Jan Lilja, Staffanstorps Bangolfklubb
Daniel Nyborg, Staffanstorps GIF
Eva Rodriguez, Nevis RGK
Tobias Larsson, S:t Staffan Saviours Amerikanska fotbollförening
Emelie Grönvall, Perform Aerobic Gymnastics Club

Vi gratulerar!

Skåne Lyfter 2014 – tävla och lyft din förening

Nu utmanar vi alla skånska föreningar att medverka i vårens tävling. Den går ut på att värva nya medlemmar. Vi vill påverka att fler uppmärksammar föreningsutbudet och börjar aktivera sig – kort och gott skaffar sig nya och sunda vanor.

Läs mer här.