Kommunalt och idéburet medskapande – tillsammans kan vi förändra på riktigt

För att kunna lyckas med att bemästra dagens samhällsutmaningar krävs det nya tankesätt och samverkan mellan olika aktörer. Om fler är med och bidrar med sin kunskap så kommer också nya idéer att formas. Hur kan kommuner och idéburna organisationer gemensamt starta samverkansinitiativ och lära av varandra i Skåne? Hur kan vi tillsammans ta ett första eller ett nästa steg och fördjupa vår kunskap om varandra samt utveckla metoder för samverkan?

Inbjudan med anmälan och program

Datum och tid: 11 mars 2014 Kl. 13.00 – 19.00

Plats: Medborgarhuset i Eslöv

Målgrupp: Företrädare för den idéburna sektorn samt kommunala och regionala tjänstemän och politiker

Kostnad: Deltagandet under dagen är kostnadsfritt. En avgift om 300 kr faktureras om avbokning inte skett senast den 6:e mars. Överlåtelse av plats till annan person kan göras kostnadsfritt.

Anmälan: Senast den 28/2 2014. Anmälan dig här!

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Nätverk Social Ekonomi Skåne bjuder projektet Kommunalt och Ideellt Medskapande (KIM) in till en uppstartsdag för dem som vill skapa eller fördjupa sin lokala samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn.

Ungdomsstyrelsen informerar om Erasmus+

Det nya EU-programmet för ungdom, utbildning och sport, Erasmus+, är beslutat och officiellt på plats. Ung och Aktiv fortsätter som ungdomsdelen inom programmet. Men vad innebär det egentligen för ansökande organisationer? Vilka delar består? Vilka förändras? Vad är helt nytt?

Erasmus+ ersätter EU-programmet Ung och Aktiv i Europa från 1 januari 2014. Ungdomsstyrelsen kommer så snart som möjligt att publicera information om nya regler och ansökningsblanketter. Sista ansökningsdatum är 17 mars, 30 april och 1 oktober.

Information och lanseringsmöte den 6 februari kl 10-12 i Lund.

Plats: Hemgården Lund, Kiliansgatan  11 i Lund

Vendela Engblom från Ungdomsstyrelsen kommer mer med information och finns på plats för frågor efter informationen om nya EU miljoner på väg att lanseras med Erasmus+

“Erasmus+” är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott.

Anmäl dig senast den 3/2 till philip.sandberg@tamam.se

Arrangörer:  Ungdomsstyrelsen, LIPS, MISO och MIP.

Skånes Idrottsledarstipendier 2014

Skidrottsledsti2014

Skåneidrotten tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne utdelar Skånes Idrottsledarstipendier 2014. 150 stipendier á 10 000 kronor utdelas för goda ledarinsatser inom den skånska idrotten. Läs mer.