Föreningarnas Dag med mersmak

Den 27 augusti genomförde 24 föreningar Föreningarnas Dag. Arrangemanget ägde rum i strålande solsken i och runt Bråhögshallen i Staffanstorp.

Många olika verksamheters presenterades och visades upp.

Prova på-aktivitet arrangerad av Perform Aerobic Gymnastic.

SPF Seniorerna har både kul och ett informationsbord.

Hurricane Combat Arts visade upp 2 olika stilar de instruerar i.

Vill Du se fler bilder från Föreningarnas dag kan du göra det här.

Föreningarnas Dag i Staffanstorp

Föreningarnas Dag är ett arrangemang som arrangeras av föreningslivet i Staffanstorps kommun och äger rum den 27 augusti 2016 kl. 10.00 – 14.00..

FAS – Föreningsalliansen i Staffanstorp vill ge samtliga ideella föreningar, verksamma inom idrott, fritid, kultur, social och humanitär verksamhet och motsvarande, möjlighet att visa upp sin verksamhet för kommunens medborgare (andra är naturligtvis också välkomna! J) vid Föreningarnas Dag.

Arrangemanget kommer att äga rum dels i Bråhögshallen, dels utomhus på ytorna ”bakom” hallen. Programmet kommer att lyfta varje förenings särart utifrån deras egen medverkan och definition. Det innebär uppvisningar, musik, matcher mellan lagidrotter, ungdoms- och pensionärsföreningar, tipspromenader, informationsstånd/-tält. Eftersom det finns både inne- och uteytor kan alla som vill vara med.

Självklart kommer det att finnas utrymme för servering.

Föreningar som ännu inte meddelat sitt deltagande kan höra av sig till foreningarnasdag@foreningsalliansen.se. Hör av er så ringer vi upp vid behov!

Lokaltidningen Spegeln är medarrangör för Föreningarnas Dag. Inför arrangemanget kommer en bilaga att distribueras med tidningen. I denna bilaga kommer deltagande föreningar att ges möjlighet att publicera bild/text om sin förening.

Sänkt medlemsavgift på årsmötet

FAS årsmöte avhölls under kvällen på Rådhuset i Staffanstorp.

Förutom sedvanliga diskussioner om verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner beslöts att sänka medlemsavgiften till 200;-/förening inför 2017. Tidigare var avgiften 500;-. Sänkningen beslöts även gälla för innevarande år.

Valen utföll enligt följande:

Ordförande
Olle Möller (omval 1 år)

Ordinarie styrelseledamöter
Stefan Mårtensson (omval 2 år)
Maria Qvarfort (vald till 2017)
Börje Andersson (vald till 2017)
Jan Talts (vald till 2017)

Suppleanter
Alexander Karlsson (omval 1 år)
Lena Persson (nyval 1 år)
Pernilla Karlsson (har sagt nej till omval)

Revisorer
Jan Manshed (omval 1 år)
Suppleant
Claes Elofsson (omval 1 år)

Valberedning
Michael Fogelström (omval 1 år)
Pernilla Karlsson (nyval 1 år)

Skånska Idrottspriser 2015

Varje år delar Skåneidrotten ut priser till personer och lag som gjort bra insatser under året som gått.

Nu är det dags att nominera inför 2015-års priser.
Ni kan göra detta här.

 

Röda Korset ny medlem

Röda Korset Vi hälsar Röda Korset, Staffanstorp, välkomna som ny medlem i FAS.

Röda Korset finns över hela Sverige för att hjälpa människor som drabbats av personliga katastrofer och kriser, är ensamma eller som flytt undan krig och förföljelse.

Samtal med riksdagsledamot

Vid måndagens samtal med riksdagsledamot Rikard Larsson (s) diskuterades bland annat dagens problematiska flyktingsituation, den ideella föreningens framtid, hur samhället kan stödja föreningarnas möjligheter att aktivera alla personer oavsett ålder, samverkan mellan föreningar och en hel del mer.

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Riksdagsledamot Rikard Larsson (s)

Samtalet ägde rum i Rådhuset, Staffanstorp, och var en del av en nationell aktivitet initierad av Sveriges Föreningar med syfte att uppmärksamma den idéburna sektorn för våra riksdagsledamöter.

Deltagare

Jan Talts, Staffanstorps HK, Stefan Mårtensson, IK Stanstad, Åsa Persson, Naturskyddsföreningen, och Agneta Enermalm Tsiparis, Naturskyddsföreningen.

Samtliga närvarande var överens om att denna typ av möten är berikande och bör återkomma framöver.

Träff med riksdagsmän

FAS har bjudit in de två riksdagsmän –  Eva Thalén Finné (m) och Rikard Larsson (s)  – som har en koppling till Staffanstorps kommun till ett samtal måndagens den 19 oktober.

Syftet med samtalet är att bland annat diskutera förutsättningarna för föreningslivet, den idéburna sektorn, utifrån ett nationellt synsätt men med ett lokalt perspektiv.
När det fattas beslut i regering och riksdag är det i slutändan det lokala samhället som påverkas.

I dags läget är det tyvärr endast Rikard Larsson som meddelat att han kommer. Vi har inte fått något svar från Eva Thalén Finné.

Denna dag kommer det runt om i landet att äga rum liknande samtal på initiativ från Sveriges Föreningar.

SPF seniorerna club 230 Staffanstorp – ny medlem i FAS

Vi hälsar SPF seniorerna club 230 Staffanstorp välkomna som medlemmar i FAS.

SPF som är en av de större föreningarna i kommunen ger ytterligare bredd till FAS och vi ser fram emot en ny dimension i föreningssamverkan i kommunen.

Du kan läsa mer om SPF på deras hemsida – SPF:s hemsida

Fråga till de politiska partierna

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden vill inte samverka med FAS och de organisationer som vill genomföra Föreningarnas Dag i Staffanstorp i september. Eftersom planeringen av arrangemanget, tillsammans med förvaltningen/tjänstemän, hållit på sedan i våras är beskedet inte speciellt välkommet. Och eftersom beskedet inte är tagit i kultur- och fritidsnämnden har det föranlett FAS att skicka nedanstående fråga via e-post till samtliga partier i fullmäktige.

“Hej,

vi hoppas att sommaren varit bra så här långt och att Du på olika sätt har njutit av det, milt sagt, varierande vädret.Som en del av er känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det som då blev klart var att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Jag bifogar den e-postkonversation som ägt rum sedan vi fick besked av Mats Schöld den 2/7 och Margareta Paulis svar den 4/8.
I bilagan framgår bland annat lite kring upplägget, vilka föreningar/organisationer som är vidtalade och delaktiga i planeringen.

Det måste redan nu påpekas att något beslut om utebliviet stöd inte har diskuterats eller tagits i kultur- och fritidsnämnden. Magnus Lunderquist (Kd), som är 1:e vice ordförande i nämnden, kände överhuvudtaget inte till saken.

Med tanke på vad som framgår i konversationen känns det relevant att ställa frågan:

Hur ställer sig ditt parti till samverkan mellan det offentliga (i detta fallet Staffanstorps kommun) och den idéburna sektorn (i detta fallet föreningslivet i Staffanstorps kommun)?

Ditt/Ert svar kan komma att komuniceras vidare till den idéburna sektorn i kommunen.

Mvh

Olle Möller
ordförande”